Slik steller du plenen

Klipp såpass ofte at du unngår å klippe vekk mer enn 1/3 av den totale gresshøyden hver gang. Klippehøyden må ikke være lavere enn 3,5 cm. Kortere klippehøyde vil føre til at enkelte gressarter kan gå ut og mosen får gode vilkår. På høsten bør siste klipperunde være ca 5 cm. høy. Er gresset kortere kan det føre til frostskader, og er gresset for langt kan det utvikles sopp og råteskader.

 

Mose i plenen

Vi får mose i plenen når vekstforholdene ikke er gode nok. For mye skygge, sur jord, for lav klippehøyde, næringsmangel eller for fuktige forhold, kan være årsaken.

Ta en jordprøve for å finne ut pH-verdien. Ligger den på 5,8-6,0 er forholdene gode. Er pH-verdien under 6,0, må du kalke opp jorda. Det går med ca en kilo pr. 10 m2 å heve pH-verdien 0,1.  Du må altså ha fem kilo for å heve pH-verdien fra 5,5 til 6,0. Pass på at du ikke kalker for mye. Det gjør flere næringsslag vanskelig tilgjengelig for plantene.

Dårlig vekst av plenen kan skyldes tett jordstruktur. En omgang med jenrive eller plenlufter og gjødsling vil hjelpe.

 

Kalking

Kalking bør gjøres hvert annet til tredje år, helst tidlig om våren, med 30 kg kalk pr. 100 m2, hvert 3 til 5 år, alt etter jordtype. Hyppigere kalking kan vurderes på spesielle jordforhold, særlig i Sør-Norge.

 

Hva er hensikten med å kalke plenen? Når skal dette gjøres?

Hensikten med kalking er todelt. Den ene er å bedre næringstilgang i jorden og opptak i planten. Den andre er at jorden skal danne små agregater som fører til en bedre jordstruktur.
Kalking bør utføres på høsten. Ta en jordprøve før du kalker – det lønner seg.

 

Gjødsling

Det er bedre å gjødsle lite og ofte, enn mye og sjelden. Gjødslingen bør skje i forbindelse med regn eller vanning.

April: 4-5 kg fullgjødsel per 100 m2.

Juni: 2 kg Kalksalpeter per 100 m2.

Juli: 2 kg Kalksalpeter per 100 m2.

August: 2-4 kg fullgjødsel per 100 m2.

NB! Gjødsling bør ikke forekomme etter midten av august.

 

Vanning

Vanning utover det som er nødvendig i etableringstiden bør unngås. Gresset skal vannes først når det viser visningssymptomer og misfarging, og da med minst 30 mm hver gang (rotbløyte). Hyppig og overdreven vanning med små mengder vil føre til at røttene bare utvikles i det øverste jordlaget og gi en tørkesvak plen.

Når kan vi så plen, må vi vente til det er frostfritt om natten? Hvor lenge vil det ta før vi har ny plen?
Du kan godt så plen selv om det ennå er fare for frost så lenge jorden er gjort klar for såing Plenfrø vil ikke spir før gjennomsnitt temperaturen er ca. 7 grader.
Fra spiring til ferdig plen vil det gå 6 til 8 uker, alt etter hvor i landet du bor.

 

Hva er toppdressing?

Toppdressingbetyr å legge et sand/muldholdig sandlag oppå eksisterende plen. Dette gir god drenering, god luft og næringstilgang for planteroten.
Om gresset forsvinner under sandlaget så er det ingen fare. Det kommer gjennom etter noen dager.

 

Anlegge ny plen i hagen, der det er tung, fuktig jord.

Grunnarbeidet utgjør 99% av nyanlegg av plen. Du bør grøfte området, gi en omgang med kalk, bland inn sand/kompost, pluss godt jordarbeid.
Av plenfrøblandinger finnes det et mangfold. Husk at plenen skal vare i mange år, så kjøp plen av god kvalitet og tilpasset etter bruk (pryd eller lek)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>